IT-beleid (vCIO)

Heeft u behoefte aan een professional die op flexibele basis de strategische IT-doelen voor uw bedrijf kan formuleren? En die ook de bijbehorend budgetten kan bepalen zodat de ICT-doelen van uw organisatie ook daadwerkelijk behaald kunnen worden? Dit is precies wat onze virtuele Chief Information Officer (vCIO) voor u kan doen. Met hulp van de vCIO wordt duidelijk wat er precies geregeld moet worden en wat voor investeringen voor uw organisatie nodig zijn.

Wat is een virtuele CIO en waarom heeft u er een nodig?

Een virtuele CIO (vCIO) is een deskundige vertrouwenspersoon die op flexibele basis als Chief Information Officer fungeert. De primaire rol van de vCIO is om strategische IT-doelen voor bedrijven te formuleren en vervolgens een IT-strategie en budget te bepalen zodat de strategische ICT-doelen behaald kunnen worden.

Voor veel bedrijven is de ICT complexe materie. Het is niet duidelijk wat er precies geregeld moet worden en wat voor investeringen voor de organisatie nodig moeten zijn om een zo hoog mogelijk rendement van de ICT te genereren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit is niet vreemd. Immers de gemiddelde ondernemer of directie heeft vooral verstand van de branche waarin de organisatie actief is en uiteraard minder van de ICT. Als de organisatie groot genoeg is, zal een directeur ICT aangetrokken kunnen worden maar voor het MKB zal dit in de meeste gevallen een zeer hoge kostenpost of onzinnige oplossing zijn. Toch is hierin acteren zonder kennis bijna net zo gevaarlijk als autorijden met bevroren ruiten. De gevaren worden niet ingezien en uiteindelijk gaat het een keer goed mis. Juist voor al deze organisaties is een vCIO en uitkomst. Op afgesproken basis kan de organisatie terugvallen op de uitgebreide kennis en ervaring van de vCIO terwijl de kosten in vergelijking met een eigen medewerker heel veel lager zijn.

De vCIO adviseert, coördineert en stuurt, als de vertrouwenspersoon van de directie, de betreffende afdelingen aan waar actie genomen dient te worden. De vCIO kent zowel de organisatie als de actuele security bedreigingen en kan samen met het management de strategische ICT-doelen van de organisatie formuleren en vervolgens een IT-strategie en budget opstellen om aan die doelen te voldoen.

Meer weten?
Neem contact op:

vCIO versus vCISO

Waar de vCISO vooral gericht is op Security heeft een vCIO vooral algemene taken. De vCIO heeft dezelfde insteek als de vCISO echter richt zich veel meer op het algemene ICT-beleid.

De taken van de vCIO zijn doorgaans:
• Samenwerken met de directie bij het stellen van strategische prioriteiten, belangrijke initiatieven en het identificeren van ROI;
• De vCIO biedt methoden en processen aan om verandering te stimuleren;
• Hij geeft input over regelgevings- en compliance zaken;
• Evalueert de huidige teamvaardigheden en afstemming;
• Beheert uw dagelijkse technologische richting;
• Biedt ondersteuning van strategische leveranciersrelaties.

Een goede vCISO zal, naast de security taken, ook de taken van de vCIO kunnen bieden.

Kosten en mogelijkheden

HCA Groep biedt zowel vCIO als vCISO diensten. Deze kunnen worden afgenomen als abonnementsdienst of als project. In de praktijk is een combinatie hiervan de meest gekozen vorm, waarbij in eerste instantie de security wordt opgezet (project) en in een later stadium op abonnementsbasis wordt bijgehouden. Heeft u interesse in deze diensten, neem dan contact met ons op. Wij lichten graag in een vrijblijvend gesprek de werkwijze verder toe en kijken samen hoe een vCISO in uw organisatie voordelen kan bieden.

Onze andere diensten

Veiligheid netwerk check HCA Groep

Netwerkscan

Bent u benieuwd of de netwerkomgeving wel zo veilig is als u denkt of hoopt? Verlangt een certificeringsinstelling een periodieke controle op kwetsbaarheden? Wij bieden naast een standaard netwerk- en securityscan…


Lees verder »

Security Services ict diensten veiligheid vCISO

Security services (vCISO)

Wanneer uw organisatie afhankelijker wordt van uw ICT omgeving, wordt ook security een belangrijker thema. Als uw organisatie te klein is voor een eigen security expert is een virtuele CISO een uitkomst. Deze expert kent…

Lees verder »

ISO 27001 certified IEC

ISO 27001

ISO 27001 is de meest bekende, internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Wij begeleiden bedrijven en instellingen die aan deze normering willen werken. Dat kunnen wij ook voor u doen…

Lees verder »